Category: Ali Kaçar

0

ÇAĞRIMIZ!..

Türkiye ile Siyonist rejim arasındaki ilişkiler, 1949’lu yıllardan beri daima inişli çıkışlı olmuş ama hiçbir zaman bütünüyle kesilmemiştir. Bu nedenle, halkı Müslüman olan ülkeler arasında Siyonist rejimi 1949’da ilk tanıyan ülke olma ayıbını alnında...

0

SİYONİST, EVANJELİST YAHUDİ BLİNKEN KOVULMALIDIR!..

Biz Müslümanlar, hatta -dini, dili, ırkı farklı da olsa- bütün mazlumlar olarak ABD’yi tanıyoruz.Bizler ABD’yi, Afganistan’da; ölüm tarlalarına dönüştürülen Mezar-ı Şerif’de, Cenk Kalesi’nden tanıyoruz.Bizler ABD’yi, Irak’ta Ebu Gureyb’deki insanlık dışı işkencelerinden, çocuk, kadın, yaşlı...