Category: Şadiye Taşöz

0

RESÛLULLAH’IN (SAS) HANIMLARI

Resûlullah (sas) ilk evliliğini Hatice bt. Huveylid ile yapmış ve yirmi beş yıl boyunca tek eşli bir hayat yaşamıştır. Hatice annemizin vefatının ardından yaklaşık iki yıl sonra Sevde bt. Zem’a ile evlenmiştir. Daha sonra...

0

HUBBULLAH

Allah’ın birleşmesini emrettiği (1) bağlar vardır ve insan bu bağları korumakla mükelleftir. Bu bağlar insanın diğer varlıklarla ve kendisi ile kurması gereken ilişki bağlarıdır. Bunlar; – İnsanın kendisi ile kurması gereken bağ – İnsanın...

0

NE SERÇE OL NE DE BAYKUŞ

Abdullah b. Mes’ûd’un aktardığı ve Rasulullah’ın (sas) üç kez tekrar ettiği bir hadiste şöyle buyurulmaktadır:  ‘’ Söz ve davranışlarında ileri gidip haddi aşanlar yani itidal çizgisine riayet etmeyenler helak oldular!”(1) İtidal nedir? İtidal, Allah’ın...

0

Bize Bir Hilfü’l Fudûl Gerek

Hilf sözlükte, anlaşma, akid ve yemin anlamlarına gelir. Bir siyer ıstılahı olarak Hilf: ‘’Cahiliye Arapları arasında kabilelerin veya şahısların: 1-     Yardımlaşama 2-     Dayanışma 3-     Himaye/koruma 4-     Savunma veya 5-     Mazlumun hakkını almak gibi gayelerden...

2

VEFANIN VÜCÛD BULMUŞ HALİ

Ey vefasız dost!Kulak ver sadrımdan gelen sesime. Kulak ver ki, işlesin bu satırlar sinene.Satırlarıma serdiğim cümlelerime, nasılsın diye başlamayacağım. Zira ‘’Nasılsın?’’ demek bir soru iken ‘’Nasıl oldun’’ demek bir vefadır.Nasıl oldun?Bizden sonra bir fetret...

0

Rasulullah (sas) ve Gençler

Kur’an’ı Kerim’in bir çok ayetinde Efendimiz’in (sas) değer ve kıymetini anlatan, görev ve sorumluluklarını anlatan, yetki ve sınırlarını anlatan pek çok kavram vardır. O’nun (sas) , şahsiyetinin anahtar kavramlarını ise birkaçı hariç Allah (c.c)...