Category: Burhaneddin Aldiyai (Genç)

0

Niye insanların tekbir seslerini işitmiyorum?

Burada yaşayan fakat buralı olmayan bir hocamız bana şu mesajı yazmış; ما لي لا أسمع تكبيرات الناس وعندما امشي في الطرقات وأكبر ينظرون الي كأني أتيت من كوكب آخر “Niye insanların tekbir seslerini işitmiyorum?...

Ehli Kuran – Doğru İslam 0

Ehli Kuran – Doğru İslam

Değerli bir kardeşim bu kesiti; “Selamun aleyküm hocam videoyu sonuna kadar izler misiniz?” notuyla gönderdi. Ben de aşağıdaki revize cevabı yazdım. https://www.facebook.com/aldiyai/posts/2082078188633079 Aleyküm selam Bu adamın söylediklerini dikkatle dinleyin. Bunun içinde bulunduğu güruh, adına...

0

BİDAT EHLİNE RAHMET OKUMAK

Bidat Ehline Rahmet Okumak Öyle bir zamana denk geldik ki, dinin usul ve kaidelerinden ziyade, en sıkı Müslümanlarda bile bir nevi liberal dini anlayış türemeye başladı. Adeta demokratik hoşgörüler bürüdü etrafı. Herkes bir noktada...

0

Recmin Hikmeti

Bilindiği gibi evli insanların zina etmesi durumunda recmedilmeleri, ilk başta Kur’an olarak inmiş, ardından nesholmuş ve Sünnet ile sabit bir hüküm şeklinde kalmıştır. Günümüzde Sünnet/hadis inkâr furyası bunu reddetse de, Peygamber ﷺ bizatihi birkaç...

0

TEVHİD

Tevhid, temel İslami esasların başında gelmektedir. Belki en çok telaffuz edilen ancak aynı şekilde pratik yaşamda da en çok ihlal edilen kavramdır tevhid. Tevhidi en çok dillendirenler dahi soyut bir mefhuma hapsederler. Kimisinin zihninde...

1

Kur’an Şirk Kapsamına Girer mi?

Başlık sizi şaşırttı değil mi, şaşırtmalıdır da. Evet, inançsal anlamda fikri firensizlik, Allah’ın bizzat kelamını dahi şirk kapmasına alacak kadar şaşırmıştır!… Bir müslüman sormuş; “Arabada Felak Nas sürelerini vb. yazıp bulundurmak şirk kapsamına girer...

0

İslam’da ve Günümüzde Cemaat Mefhumu

Çok üzücüdür ki biz kendimiz kavramlarımızın içini boşaltarak yapaylaştırdık. Birçok kavramı, İslami ıstılah edebiyatındaki mefhumundan kaydırarak muhtevasını daralttık. Bunlardan bir tanesi de cemaat kavramıdır. Belki lügati anlamda birçok şeye kullanılabilir ancak şeri mefhumda mutlak...

0

Mealizmin İmandan Ettiği Gençler

Bugün öyle bir zamanda yaşıyoruz ki, hemen her açıdan tarihin en kritik eşiklerinden birisi olduğunu söylersek, hiç abartı olmaz. Bir taraftan madde esaslı Batı medeniyeti ve buradan ithal edilen ideolojiler ile zorba rejimler, nesil...