Category: Muhammed Sabri Altun

0

BİR YUDUM MENKIBE-5-

İKİ YILDIZIN KARŞILAŞMASI Şa’bi diyor ki: Anlattıklarına göre Ömer bin Hattab ra, içlerinde Abdullah bin Mes’ud’un ra olduğu bir kervana rastladı. Hz. Ömer birine: “Onlara nereden geldiklerini sor?” dedi. Abdullah bin Mes’ud: – Uzak...

0

HADİS UYDURANLAR ve HADİSLERİ İNKAR EDENLER

Bismillahirrahmenirrahim. Allah’a hamd, Rasulu Muhammed Mustafa’ya salat ve selam olsun. Hadis uyduran uydurukçular ile hadis inkarcısı modernistler arasında zerre kadar fark yoktur ve Rasûlullah aleyhisselam her iki gruptan da bizleri haberdar etmiştir. Her iki...

2

İSLAM, HİDAYET ve IRKÇILIK

Eğer ki imanın ırkından sonra geliyorsa Müslümanlığını, namazını, orucunu bir daha gözden geçirmelisin. Çünkü iman hiçbir ırkı ve görüşü kendisinden üstün veya kendisine muadil olarak kabul etmez! İslam var olduğu yerde üst çatı olarak...

0

BİR YUDUM MENKIBE-4-

HİDAYET, ŞEHADET VE CENNET…[1] İslam ordusu, bugünkü Ürdün sınırları içerisinde bulunan ve o zamanlar Bizans’ın elinde bulunan Yermuk’a varmıştı. İslam ordusunda 100’ü Bedir Savaşına iştirak etmiş olan ‘Bedrî’ olmak üzere bin kadar sahabe vardı....

1

BİR YUDUM MENKIBE-3-

ALİM, TAKVA VE DUA                 Ebu Bekir çok parası olmayan, terzicilik ile uğraşan fakir bir alimdi. Endülüs’te yaşar ve elbise dikerek maişetini elde ederdi. Birgün hacca gitmeye niyet etti ve hacca gitti. Gerisini kendisi...

0

BİR YUDUM MENKÎBE -2-NASİHATÇİ ARAYAN BİR LİDER

Fadl b. er-Rabi’ bildiriyor:[1]                 Müminlerin Emiri Harun er-Reşid hac için geldiği zaman yanıma uğradı. Hızlı bir şekilde karşısına çıkıp: “Ey müminlerin emiri! Bana haber gönderseydin ben yanına gelirdim!” şeklinde onu karşıladığımda: “Vay sana!...

1

RAHMETTEN DOYASIYA İSTİFADE ETMEK

                Bismillahirrahmanirrahîm                 Allah’a hamd, Rasulüne salat, cümle Müslümanlara ise selam olsun.                 Aziz kardeşlerim malumunuz ayların en hayırlısı, en faziletlisi gelip çattı. Bu rahmet ayını çoğu zaman gaflet içerisinde karşılıyor ve beklediğimiz o...

2

Bir Yudum Menkîbe -1-

İCMÂNIN DİNDE DELİL OLMASININ BEYANI[1]                 Beyhaki, kendi senedi ile Müzeni’den veya Rebi’den nakletti ki; Müzeni veya Rebi’ dedi ki:                 “Biz, birgün İmam Şafii’nin yanında iken cübbesi, sarığı ve yünden izarı olan ve...

0

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR – 2

Allah’ın adıyla…             Toplumumuzda yaygın olduğu halde ilmî bir aslı olmayan “doğru bilinen yanlışlar”ı, aslı olmasına rağmen kast edilen manayla alakasız bir şekilde yorumlanan “yanlış bilinen doğrular”ı ve “bize ait olmayıp bize aitmiş gibi aramıza sızdırılan söz ve...