Bugün Resûlullah ﷺ’ın haber verdiği bu vakıayı aynen yaşıyoruz

Bugün Resûlullah ﷺ’ın haber verdiği bu vakıayı aynen yaşıyoruz.
Ayrıca Peygamber ﷺ’e Kur’an dışında vahiy gelmediğini iddia eden mealist güruha da hediyemdir.

Abdullah b. Ömer (ra) anlatıyor: «Resûlullah ﷺ bize dönerek dedi ki: Ey muhacirler topluluğu, beş şey ile sınandığınızda, onları görmenizden Allah’a sığınırım; bunlar:
1- Bir toplumda fuhuş yaygınlaşıp aleni yapmaya başladıklarında, mutlaka o toplumda geçmiş kavimlerde görülmemiş veba ve hastalıklar yayılır. (HIV/AIDS)
2- Ölçü ve tartıyı eksilttiklerinde, mutlaka kıtlık, geçim sıkıntısı ve başlarındaki sultanın [idarecinin] zulmüyle cezalandırılırlar.
3- Mallarının zekâtını vermekten men olduklarında, yağmurdan men edilirler ve eğer hayvanlar olmasaydı onlara bir daha yağmur yağdırılmazdı.
4- Allah ﷻ’ın ve Resûlü ﷺ’nün ahdini bozduklarında, Allah ﷻ onlara, kendilerinden olmayan bir düşman musallat eder ve o düşman ellerindekilerin bir kısmını alır.
5- İmamları [idarecileri] Allah ﷻ’ın kitabıyla hükmetmediği ve Allah ﷻ’ın indirdiğinden işlerine geleni alıp gelmeyeni bıraktıkları sürece Allah ﷻ onların hesabını kendi aralarında gördürür [birbirilerine düşürür].»

İbn Mace: (4017)- [4019]

[Burhanüddin Aldiyaî]

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir