BİR YUDUM MENKIBE-5-

İKİ YILDIZIN KARŞILAŞMASI

Şa’bi diyor ki:

Anlattıklarına göre Ömer bin Hattab ra, içlerinde Abdullah bin Mes’ud’un ra olduğu bir kervana rastladı.

Hz. Ömer birine:

“Onlara nereden geldiklerini sor?” dedi.

Abdullah bin Mes’ud:

– Uzak yollardan geldik, dedi.

Hz. Ömer:

– “Nereye gidiyorsunuz?” dedi.

Abdullah bin Mes’ud da:

– Beyt-i Atik’a (Kabe’ye), dedi.

Hz. Ömer:

– Şüphesiz içlerinde bir alim var, dedi. Bir adama emretti, o da:

– “Kur’an’ın en büyük ayeti hangisidir?” dedi.

Abdullah bin Mes’ud da:

– “Allahu lailahe illa hüvel hayyül kayyum (Ayetel kürsi), dedi ve sonuna kadar okudu.

Hz. Ömer:

– “Onlara, Kur’an’ın en muhkem ayeti hangisidir?” diye sor, dedi.

Abdullah bin Mes’ud da:

– “Şüphesiz ki Allah adaleti, iyiliği ve akrabaya yardım etmeyi emreder…” (Nahl: 90) ayetidir, dedi.

Hz. Ömer:

– “Onlara sor, Kur’an’ın en kapsamlı ayeti hangisidir?” dedi.

O da:

– “Kim zerre kadar bir hayır işlerse onu görür. Kim zerre kadar bir şer işlerse onu görür” (Zilzal, 7-8) ayetidir, dedi.

Hz. Ömer:

– “Onlara sor, Kur’ân’ın en korkutucu ayeti hangisidir?” dedi.

İbn Mes’ud da:

– “İş ne sizin temennileriniz ne de ehl-i kitabın temennileri gibi değildir” (Nisa: 123) ayetidir, dedi.

Hz. Ömer:

– “Sor onlara, Kur’an’ın en umut verici ayeti hangisidir?” dedi.

İbn Mes’ud da:

– “Ey nefislerine karşı israf eden kullarım, Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin” (Zümer: 53 ayetidir, dedi.

Hz. Ömer:

– “Sor onlara, içlerinde ibn Mes’ud var mıdır?” dedi.

Onlar da: Evet, dediler.[1]


[1] Sıfvatu’s Safve, s 178.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir