Kürt Sorunu Üzerinden İsmet Özel gerçeği…

Videonun 07:50 dakikasından itibaren yapılan konuşmaya istinaden yazılmış bir yazıdır….

Şimdi bu adam gerçekten müslüman mı? Yoksa eski bir solcu olarak belli amaçlar için müteeslim mi?!…

Bir defa aynı anne ve babadan yarattığı insanoğlunu, Gani sıfatının bir tecellisi olarak kevni bir kimlik oluşturma hikmetiyle farklı ırklara, ırkları da alt kabile ve aşiretlere ayırarak yeryüzüne dağıtması ve her birisine ayrı bir dil ve lehçe vermesi, Allah ﷻ’ın kevni bir yasasıdır ve kudretinin bir ayetidir.

Buna kısaca kevni ayet diyebiliriz ve şer’i ayetlerde buna gönülden rıza göstermemiz istendiğini unutmamalıyız. Allah ﷻ’ın kevni ayetleri ile şer’i ayetlerinin arasındaki temel farka gelirsek; şer’i ayet ve hükümlerde sana özgür irade ve tercih hakkı verilmiştir. İster iman edersin ister etmezsin. İster gereğini yaparsın ister yapmazsın, bu senin kişisel sorumluluğundur ve ölüm sonrası hesabını kendin vereceksin. Kevni ayet ve yasalarda ise, sana bir tercih hakkı verilmemiştir. Zorunlu olarak boyun eğiyorsun. Burada da seni sorumlu hale getiren şey şudur ki; ister buna içten razı gelir ve teslim olursun, ister inkâr eder ve asi olursun.

Nihayetinde kevni ayetler ile şer’i ayetlere rıza veya inkâr ya da alay etmek, aynı kapıya çıkıyor. Dahası kevni ayetleri bize haber verip içten rızayla teslim olmamızı isteyen, yine şer’i ayetlerdir. Sonuç itibariyle herhangi bir dile veya ırka yönelik olumsuz tavır, Allah Teâlâ’nın kevni ayetini inkâr ve şer’i ayetine yüz çevirmek demektir. Her müminin malumudur ki her ikisinin de sonucu fecidir.

Ben kendi adıma bundan Allah ﷻ’a sığınır ve bu tiplerden de teberri ederek Allah ﷻ’a iltica ederim. Dileyen de bu ne yaptığını bilmez ile aynı feci akıbeti tercih eder!…

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir