Nefisle Mücadele Yolunda Notlar.

Övgü tümü ile Allah’a aittir, O’na hamd eder, O’ndan yardım diler ve yine O’ndan günahlarımızı bağışlamasını dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüklerinden O’na sığınırız. Allah kimi doğru yola iletirse onu saptıracak yoktur, Kimi de doğru yoldan saptırırsa onu doğru yola iletecek kimse yoktur. Allah’tan başka ilah olmadığına ve onun tek ilah olup ortağının bulunmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim.

Nefsini kötülüklerden arındıran(maddi ve manevi kirlerden temizleyen) mutlaka kurtuluşa ermiş; onu kötülüklere gömende elbette hüsrana uğramıştır.” (Şems-9,10) 

Allah (c.c) buyurduğu gibi nefsini kötülüklerden arındıran temizleyen kurtulmuştur. Peki bu her şeye ulaşmanın çok kolay olduğu, insanların helalleri haram haramları neredeyse helal yaptığı, saygısızlığın hat safhada, sevginin ancak ince ve gerçek manada Allah korkusu olanların kalplerinde gizli olduğu bu dönemde yani en çok korkulan ahir zamanda nasıl nefislerimize sahip çıkıp şeytan ve çocuklarının vesveselerinden kurtulabiliriz? 

Çoğu kardeşimizin sıkıntıları sadece kendi nefsiyledir. Bu nedenle diyorum ki; bu sıkıntıları içselleştirip sürekli tekrarlayıp aynı günahlara üzülmek ve tekrar tekrar düşmek yerine çözüme ulaştırmayı denememiz gerekir. Tabi ki sonrası Rahman’ın takdiridir. 

Dünya hayatı, sürekli musibetleri ve imtihanları bizi kuşatmaktadır. Aynı zamanda Allah’ın izniyle yenmemiz, mücadele etmemiz, sabretmemiz, umut ve haşyet arasında geçirmemiz gereken bir hayattır.

  Ben de bu hayatın içerisinde bizleri çok meşgul eden debdebe için de biraz durup düşünmemize sebep olmasını düşündüğüm, Rabbimizin, hepimizin kalplerine şifa olacak ayet ve hadislerini aktaracağım.  Bunun yanında alimlerimizin haber verdiği tedavi ve tavsiye ettiklerini yolumuza ışık olmasını dileyerek hayatımıza yansıtmaktır.

Öncelikle her şeyin sahibi olan Rabbimizin nefis hakkında buyurduğu bazı ayetleri hatırlayalım;

  (Hatırlayın!) Hani Musa kavmine demişti ki: “Ey kavmim! Şüphesiz ki sizler, buzağıyı ilah edinmekle kendi kendinize zulmettiniz. Sizi yaratana tevbe edin ve nefislerinizi öldürün. Bu, yaratanınız yanında sizin için daha hayırlıdır. Sonra (Allah) sizi tevbeye muvaffak kıldı/tevbelerinizi kabul etti. Şüphesiz ki O, (tevbeye muvaffak kılan ve tevbeleri çokça kabul eden) Et-Tevvâb, (kullarına karşı merhametli olan) Er-Rahîm’dir.”(2/Bakara, 54)

“Göklerde ve yerde olan her şey Allah’ındır. Nefislerinizde olanı açığa vursanız da gizleseniz de Allah sizi ondan hesaba çekecektir. (Hesap neticesinde) dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah, her şeye kadîrdir.”(2/Bakara 284)

 “O gün her nefis, yaptığı hayrı da yaptığı kötülüğü de karşısında hazır bulur. Kendisiyle yaptıkları arasında uzak bir mesafe olmasını ister. Allah, sizi kendi nefsinden sakındırır (O’ndan korkmanızı emreder). Allah, kullarına karşı şefkatlidir.(3/Âl-i İmran, 30)

Çoğu yerde Rabbimiz bizden kötülüğü emreden nefse karşı gelmemizi, direnmemizi emreder. Bu dünyada es-Settar ismiyle örten Rabbimiz diğer dünyada bizi el-Ğafur ismiyle bağışlasın ve nefsimizin kötülüklerini akıbetimize yansıtmasın. 

Allah (c.c) birçok yerde tevbe edip salih ameller yapan Müslümanları affedeceğini vadetmiştir. Rabbimiz sözünü tutar biz bundan asla şüphe etmeyiz. O zaman bize vadedilen, hiç tahayyül edemeyeceğimiz o Adn, Naim ve Firdevs cennetlerine girebilmek için elimizden geleni yapıp Rabbimizden bu konuda bize yardım etmesini dileyelim.

Resûlullah efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır: “Hakikatte mücahid, nefsine karşı cihad eden kimsedir.”(Tirmizî,Fedailü’l cihad,2/1621;Ahmed,20)

“Akıllı kişi, nefsine hakim olup onu hesaba çekerek ölüm ötesi için çalışan,ahmak da nefsini hevasına tabii kıldığı hâlde Allah’tan hayır umandır.“(Tirmizî,Kıyamet,25/2459;İbn Mace,Zühd,31)

Anlıyoruz ki; nefsimizin kötülüklerini savmak için hak ile meşgul olmamız gerekir. Ne kadar çok boş bırakırsak o vakit herkesin dolmaz sandığı boşluklarımız hususunda o kadar çok yanılırız. İmtihanlar bizi nefislerimize geri döndürüp kötülüklerini ortaya çıkarmasın. 

Hepimiz her gün kendimizi muhasebe etmeli, nefsimize sürekli iyiliği emredip şeytanın vesveselerinden korunmak için elimizden geleni yapmalıyız. 

Vesvese gibi sıkıntısı olan kardeşlerimiz iyi bilirler ki zikir en iyi tedavi yöntemidir. Allah azze ve celleyi anan hiçbir kalp zayi olmamıştır. 

EDA ÇETİN

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir