HADİS UYDURANLAR ve HADİSLERİ İNKAR EDENLER

Bismillahirrahmenirrahim. Allah’a hamd, Rasulu Muhammed Mustafa’ya salat ve selam olsun.

Hadis uyduran uydurukçular ile hadis inkarcısı modernistler arasında zerre kadar fark yoktur ve Rasûlullah aleyhisselam her iki gruptan da bizleri haberdar etmiştir. Her iki gruptan da Allah’a sığınırız.

Birinci Grup, Rasul-i Ekrem’in Diliyle Defalarca Tehdit Edilmiş Olan ‘Hadis Uyduranlar’

من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار

Kim benim adıma kasten yalan uydurursa ateşte oturacağı yere hazırlansın!

من تقوّل عليَّ ما لم أقل، فليتبوأ مقعده في النار

Kim benim söylemediğim sözü bana isnad ederse ateşte oturacağı yere hazırlansın!

إن كذباً عليّ ليس ككذب على أحد، فمن كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار

Benim adıma yalan söylemek başkasına yalan isnad etmek gibi değildir! Kim kasten bana yalan isnad ederse ateşte oturacağı yere hazırlansın!

Bu tehditlerin (haşa) edebiyat olmadığını bid’atçilerin kıyamet günü havz-ı kevser başından kovuşturulacağını okuyunca daha net anlıyoruz.

Çünkü bu din Hıristiyanlığın ve Yahudiliğin uğradığı akıbete uğramamak için 1400 yıldır temel ilkelerini şedid bir şekilde korumuştur ki bu şedid duruşu da yukarıdaki hadislerden anlaşılıyor ki Rasûlullah aleyhisselamdan öğrenmiştir.

‘Hadis dindir” diye iman eden bu ümmetin bid’at ve hurafeler konusunda tavizsiz davranmalarının ne kadar hikmetli olduğunu da günümüz uydurukçularına bakınca daha iyi anlıyoruz.

Çünkü bu din, her gelenin çivi çakacağı bir hatıra kütüğü değildir!

Dinde bugün verilecek en küçük bir tavizin 50-100 yıl sonraki maliyetini kimse hafife almamalıdır. Zira tarih, bunun örnekleriyle doludur. Nitekim günümüzde toplum arasında yaygın olan bid’at, hurafe ve yanlış bilgilerin asırları aşkın geçmişleri vardır.

İkinci Grup ise Günümüzün En Büyük Fitnelerinden Birisi Olan ‘Hadis İnkarcıları’

Bu grup ile ilgili sözlerime geçmeden önce şunu belirtmek isterim ki; hadis uyduran veya uydurma hadisleri şahsi menfaati için toplumda yaygınlaştıran kesimin bu inkarcı gruba malzeme verdikleri ve etki-tepki kanununa binaen hadis inkarcılarının toplumda daha hızlı yaygınlaşmasına zemin hazırladıkları gerçeğini göz ardı etmemeliyiz.

Hadis inkarcısı gruba gelecek olursak; bu grubun değişik özellikleri ve vasıfları vardır. Bunlar, Allah azze ve celle’den ve Rasulullah aleyhiselamdan daha merhametli ve daha hikmetli oldukları zehabına kapılıp oryantalist abilerinin kaynaklarından beslenerek insancılık! oynar, düşmanlarına yaranmak için de hakikati telbis veya inkar ederler.

Batı’ya şirin gözükmek için her türlü hokkabazlığı ve kelime cımbızlama düzenbazlığını mübah gören bu cenahın müntesipleri, İslam’ın en azılı düşmanlarına karşı da son derece müşfik ve merhametlidirler.

Mü’minlerin, dillerinden asla emin olmadığı bu kimseler bütün enerjilerini, ümmetin 1400 yıllık birikimini ve Müslümanları hicvetmek, alaya almak ve modernistlere yaranmak için kullanmakta pek mahirdirler!

Ama bütün bu vasıflarına rağmen bunların en büyük özelliği Rasulullah aleyhisselamın mucizelerinden olmalarıdır! Evet, yanlış duymadınız! Bu güruhun bizzat kendisi Rasûlullah’ın mucizelerindendir. Çünkü inkar ettikleri hadisler onların zuhur edeceğini de haber vermektedir:

Rasûlullah aleyhisselam şöyle buyurmuştur:

Dikkat edin! Sizden birinizi; emrettiğim veya yasakladığım konulardan birisi kendisine ulaştığında koltuğuna yaslanmış bir hâlde ‘bilmiyorum, Allah’ın kitabında ne bulursak ona uyarız (hadisleri tanımayız derken)’ bulmayayım.” (Tirmizî)

Rasûlullah aleyhisselam yine şöyle buyurmuştur:

Süslü koltuğuna yaslanmış adama, benim hadislerimden biri okunur da o kişinin vaziyetini hiç bozmadan; ‘Bizlerle sizler arasında Allahu Teala’nın Kitabı (Kur’an-ı Kerim) vardır. Ondan bulduğumuz helal şeyleri helal sayıyoruz, haram olarak bulduğumuz şeyleri de haram kabul ediyoruz’ deme zamanı yaklaşmıştır.
Sizleri de ikaz ediyorum. Kur’an-ı Kerim’de bulunan bütün hükümler haktır ve Rasûlullah’ın haram kıldığı şeyler Allah’ın haram kıldığı şeyler gibidir. (Ebu Davud, Sünne, 6)

Subhanallah demek düşer ancak…

Salat ve selam, sâdık ve masduk olan Muhammed Mustafa’ya olsun.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir