Kontrolsüz Okumak

Hiç Dikkat Ettiniz Mi?

Alimlerin hayatlarında “şu alimden şu dersi ve şu alimden şu kitabı-kitapları okudu.” Diye ifadeler ile karşılaşırsınız.

İşte bunun özel bir sebebi vardır ki o da suhufçuluk dediğimiz kontrolsüz okumanın önünü almaktır. Zira kontrolsüz okuma, yolu bilmeden hedefe doğru yol almak gibidir.

Kişi uzunca gider, terler ve yorulur ama bu emeklerin hiç biri hedefe yaklaştığı anlamına gelmez. Rehbersiz çıkılan yolda korkulan çoğu zaman başa gelir ki o da kişi yaklaştığını zannettikçe uzaklaşır.

Kitap okuma anlamında oluşan iyi niyetli gruplarda hep bunu gördüm. Bir hocanın gözetiminde okumak yerine “aa, bizde böyle yapıyoruz ki” yani okumaksa “bizde okuyoruz hatta daha hızlı okuyoruz” mantığıyla genelden kopup özelde kümelenmek tercih ediliyor.

Şeytanın tatlı gösterdiği bu düşünce kısa sürede kazandırsa da uzun kadrajda kaybettirir. Kişi yolun sonuna geldiğinde bitkin ve ümitsiz bir yılgınlıkla yığıldığında, Allah rahmet etmişse işin ciddiyetini anlar ama mahrum etmişse o vakit neden soruları ile boğuşur durur.

İnsan doğasında olan aceleciliğin ya da ben merkezciliğin ya da öne geçme ve öncü olma arzusunun insanı getirdiği bu durum ne yazık ki genç enerjileri tüketmekten ve tecrübeli insanların tecrübelerini paylaşma isteğini bitirmekten başka bir işe yaramamaktadır.

Bu noktada olan kardeşlerime ise tavsiyem sormayın, sorgulayın ama kimseyi değil sadece kendi nefsinizi!..

Rabbim bizlere ve tükenen genç enerjilerimize basiret versin. Savrulan gençliğe bir istikamet versin.

You may also like...

1 Response

  1. Hasan dedi ki:

    Allah razı olsun hocam

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir