Ramazan Rehberi/ 5. bölüm (Dua, Zikir ve Revatipler)

NAMAZ SONRASI YAPILAN ZİKİRLER

Müslüman fecir namazından sonra şu zikirleri yapar: Üç defa estağfirullah,

Allahümme entesselam ve minkesselam tebarekte ya zel celali vel ikram (Allah’ım sen selamsın, selamet sendendir. Ey celal ve ikram sahibi! Sen yüceler yücesisin.)

Le ilehe illallahu vahdehu le şerike leh, lehulmulkü ve lehul hamdü ve huva ala kulli şey in kadir. (Allah’tan başka ilah yoktur. O, tektir ve ortağı yoktur. Mülk O’nun ve hamd O’nadır. O, her şeye gücü yetendir. Güç ve kuvvet ancak Allah’tandır.)

Le havle vale kuvvate ille billeh. Le ilehe illallah, vale ne’budu ille iyyeh, lehunni’metu ve lehulfadl, va lehussenaul hasen. Le ilehe illallah muhlisine lehuddine valev kerihelkafirun. Allahumme le meni’a lime e’tayte vale mu’tiye lime mane’t. Vale yenfe’u zelceddi va minkelced. (Güç ve kuvvet ancak Allah’tandır. Allah’tan başka ilah yoktur. Ancak O’na ibadet ederiz. Nimet O’nun, fazilet O’nundur. Güzel övgüler O’nadır. Allah’tan başka ilah yoktur. Kafirler hoşlanmasa da dini yalnız O’na mahsuskılarız.

Otuz üç defa sübhanallah, otuz üç defa elhamdü lillah, otuzüç defa Allahu ekber ve yüzüncü olarak; le ilehe illallahu vahdehu le şerike leh, lehulmülku va lehulhamdü ve hüva ala kulli şey’in kadir, diyerek tamamlar.

SABAH ZİKİRLERİ

Bundan sonra sabah zikirlerini yapmak Müslümana müstehaptır. Sabah zikirlerinin bir kısmı şunlardır; İhlas, Felak ve Nas surelerini üçer defa okumak.Ayetel Kürsi’yi okumak.

Allah’ım seninle sabahladık ve seninle akşamladık, seninle yaşar ve seninle ölürüz. Ve dönüş sanadır.

İsmiyle yerde ve gökte hiç bir şeyin zarar veremeyeceği Allah’ın adıyla . O hakkıyla işiten ve her şeyi bilendir.

Allah’ım sen benim Rabbimsin, senden başka ilah yok. Beni sen yarattın ve ben senin kulunum. Gücüm yettiğince sana verdiğim söz ve vaad üzereyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Üzerimde olan nimetini ve de günahlarımı kabul ve itiraf ediyorum, beni bağışla. Şüphesiz günahları ancak sen bağışlarsın.

Bunlar ve bunların dışındaki sabah ve ikindi namazlarından sonra okunan zikirler okunabilir.

GÜNEŞ DOĞANA KADAR NAMAZ KILINAN YERDE OTURMAK

Müslümanın sabah namazını kıldığı yerde güneş doğana kadar zikir, dua, istiğfar ve Kur’an okuyarak oturması müstehaptır. Ardından iki rekat veya daha fazla namaz kılması da güzel görülmüştür. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Her kim sabah namazını cemaatle kılar sonra güneş doğana kadar oturduğu yerde Allah’ı zikreder ardındanda iki rekât namaz kılarsa bir hac ve tam bir umre ve tam bir umre ve tam bir umre ecri almış olur.”[1]

ÖĞLE NAMAZINA KADAR

Güneşin doğuşu ile öğle vakti arası yapılacaklar kişiden kişiye göre değişir. Öğrenci okuluna, memur ofisine, işçi işyerine gider. Bir kısım insanda gece ibadet edebilmek için bu saatlerde uyur. Bölümün sonunda namaz vakitleri arasında yapılabilecek ibadetleri zikredeceğiz ki bir kısım insanda bunları araştırmak vesoruşturmaktadır.

ÖĞLENAMAZI

Müslüman öğle namazını büyük bir istek ve şevkle bekler. Ebu Hureyre radıyallahu anh ‘ten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Namaz kişiyi alıkoyduğu süre içerisinde o kişi namazda gibidir. Onu ailesine gitmesini sadece namaz alıkoymuştur.”[2]

Müslüman faziletini elde etmek için öğle namazını cemaatle kılar. Faziletini kazanmak niyetiyle ilk safta olmak için hırslı olur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlar ezan okumanın ve ilk safta olmanın sevabını bilselerdi de bunları elde etmenin tek yolunu kura olduğunu bilselerdi mutlaka kura çekerlerdi.”[3]

Sonra öğle namazının sünnetini kılar. Sünnetleri evde kılmak ise sünnettir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Farz namaz dışındaki namazların en faziletlisi kişinin evinde kıldığı namazıdır.[4]

İbni Ömer radıyallahu anh dedi ki: Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile öğle namazının farzından önce iki, sonrasında da iki rekat namaz kıldım.[5]

Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’ in öğle namazının farzından önce dört rekat sünnet kılmayı terk etmediği varid olmuştur.[6] “Kim öğle namazının farzından önce dört, farzından sonra da dört rekat namaz kılmayı alışkanlık edinirse Allah onun bedenini cehenneme haram kılar” Hadiside hasen sahih olarak rivayet edilmiştir.[7]

ÖĞLE İKİNDİ ARASI

         Bölümün sonunda bu arada yapılabilecekibadetlerizikredeceğiz inşeAllah. Gündüz uyumayan kişinin öğle ikindiarasındabir saat kaylule uykusuna yatması mümkündür ki gece ibadetiiçin enerji toplamışolsun.

İKİNDİ NAMAZI

Fecir ezanı ile ilgili zikrettiğimiz gibi ezanı dinleyip müezzinin söylediklerini tekrar edip sonunda dua etmek. İkindi namazının ilk sünnetini kılmak. İbni Ömer radıyallahu anh’ten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İkindinin farzından önce dört rekat namaz kılana Allah rahmet etsin.[8] Sonrasında da Müslümanlarla ikindinin farzını cemaatle kılar.

AKŞAM ZİKİRLERİ

Bölümün sonunda zikredilecek genelibadetler yapılabilir. Aynı ibadetler ikindi akşam arasında dayapılabilinir.

AKŞAM NAMAZI

Ezanı dinlemek, tekrar etmek ve bittikten sonra dua etmek. Orucu açmada acele etme. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem insanlar iftarda acele, sahurda yavaş davrandıkları sürece hayır üzeredirler” buyurmuşturOrucu yaş hurma, kuru hurma veya su ile açmak. İftar vakti dua etmek. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem “oruçlunun iftar anında geri çevrilmeyen bir duası vardır” buyurmuştur.[9] Ezan ve kamet arsında da dua etmek. Akşam namazını cemaatle kılmak. Akşam namazının sünnetini kılmak. Abdullah bin Muğaffel radıyallahu anh’ten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Akşam namazının farzından önce namaz kılınız, bunu üç defa tekrar etti ve üçüncüsünden sonra “dileyen kılsın” buyurdu.”[10] Sahih hadislerde geçtiği üzere akşam namazının farzından sonrada iki rekat sünnet kılınır.

YATSI NAMAZI

Ezanı dinlemek, tekrar etmek ve bittiğinde dua etmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem’inher iki ezan arasında namaz vardır[11] hadisi gereği iki rekat namaz kılmak. Ezan ve kamet arası dua etmek. Yatsı namazını cemaatle kılmak. Yatsının farzından sonra iki rekat sünnet kılmak.

TERAVİH NAMAZI

Müslümanın teravih namazını cemaatle kılması sünnettir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Her kim Ramazanda Teravih namazını iman ederek ve sevabını sadece Allah‘tan bekleyerek kılarsa geçmiş günahları bağışlanır.”[12]

Sünnet olan, Müslümanın tabi olduğu imam ile namazı bitirmesidir. İki, dört veya altı rekat sonra namazdan ayrılması sünnete aykırıdır. Namaz bitene kadar sabretmek gerekir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem imam namazı bitirene kadar imama tabi olarak namazı kılan herkese bir geceyi namaz kılmış sevabı verilir.buyurmuştur.[13]

YATMA

Müslüman erken uyumaya çalışır ki vücudu dinlenebilsin. Gece geç saatlere kadar oturmak, faydasız şeylerle vakti öldürmektir. Uyumadan önce yapılması gereken zikirlerde hırslı olur ki gününe zikirle başladığı gibi zikirle bitirmiş olsun. Aynı zamanda Müslüman abdestli ve sağ tarafı üzere uyumaya özen gösterir.

UYUMADAN ÖNCE YAPILCAK ZİKİRLER

Ayetel Kürsi’yi okumak.

İhlas, Felak ve Nas surelerini üçer defa okumak.

Allah’ım kullarını dirilteceğin gün beni azabından koru, duasını üç defa yapmak.

Allah’ım senin isminle ölür ve dirilirim, duasını yapmak.

Otuz üç defa sübhanallah, otuz üç defa elhamdülillah ve otuz dört defa Allahu ekber, demek.


[1]Tirmizi

[2]MuttefekunAleyh.

[3]Muttefekun Aleyh.

[4]MuttefekunAleyh.

[5]Muttefekun Aleyh.

[6]Buhari.

[7]Tirmizi.

[8]Tirmizi, hasen hadis.

[9]İbni Mace.

[10]Buhari.

[11]Muttefekun Aleyh.

[12]Muttefekun Aleyh.

[13]Ebu Davud, Tirmizi.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir