Hadiste İlmi İcaz

Müslim’in Ebu Hüreyre ve Huzeyfe b. Yeman (ra)’dan aktardığı kıyamet ile ilgili uzun bir hadiste şöyle bir cümle geçiyor: «Şimşeğin göz açıp kapayana kadar nasıl geçip döndüğünü görmediniz mi?» [Müslim: 195]
(ألَمْ تَرَوْا إلى البَرْقِ كيفَ يَمُرُّ ويَرْجِعُ في طَرْفَةِ عَيْنٍ؟)
Burada ilginç olan şu ki; Peygamber ﷺ şimşeğin geçip saniyeden daha kısa bir süre içerisinde [göz açıp kapama] tekrar geri döndüğünü söylüyor olmasıdır. Yakın tarihe kadar insanlık, şimşeğin düştüğünü biliyordu ancak geri döndüğünü bilmiyordu. Fakat modern teknoloji ve gözlem aletleri keşfetti ki; yere inen şimşek, saliseler içerisinde geri dönüyor.

Artık bilim şunu açıklayabiliyor ki; bulutların bir kısmı pozitif (+), diğer bir kısmı da negatif (-) elektrik yüklü olabiliyor. Bunların rüzgâr ile birbirilerine yaklaşmaları, iyi bir iletken olmayan havada çok yüksek derecelerde ısı oluşturarak patlamaya sebep oluyor. Bu patlamaya da gök gürültüsü deniyor. Negatif elektrik yüklü olan bulutların, pozitif elektrikle yüklü olan yeryüzüne yaklaşması, buluttaki negatif elektronlar ile topraktaki pozitif elektronlar arasında çarpışmaya sebep oluyor. İşte bu esnada buluttan yere doğru bir ışın inip göz kırpması kadar kısa bir sürede geri çıkıyor. Bu esnada çıkan sese de yıldırım deniyor. Işık sesten çok daha hızlı olduğundan, bu olayla birlikte gerçekleşen patlama sesi, geç duyuluyor.

Daha da ilginç olan; bir NASA çalışanı bu olayı anlatırken; aynen hadiste geçen “göz açıp kapayıncaya kadar” ifadeyi kullanıyor.

A lightning strike can heat the air in a fraction of a second. When air is heated that quickly, it expands violently and then contracts, like an explosion that happens in the blink of an eye.

Bir yıldırım çarpması havayı saniyeler içinde ısıtabilir. Hava hızlı bir şekilde ısıtıldığında, şiddetli bir şekilde genişler ve sonra göz açıp kapayıncaya kadar meydana gelen bir patlama gibi büzülür.

Resûlullah ﷺ’ın Kur’an dışında vahiy almadığını iddia eden hadis ve dolayısıyla vahiy münkirlerine hediyemiz olsun!…

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir