Author: Muhammed Sabri ALTUN

0

BİR YUDUM MENKIBE-4-

HİDAYET, ŞEHADET VE CENNET…[1] İslam ordusu, bugünkü Ürdün sınırları içerisinde bulunan ve o zamanlar Bizans’ın elinde bulunan Yermuk’a varmıştı. İslam ordusunda 100’ü Bedir Savaşına iştirak etmiş olan ‘Bedrî’ olmak üzere bin kadar sahabe vardı....

1

BİR YUDUM MENKIBE-3-

ALİM, TAKVA VE DUA                 Ebu Bekir çok parası olmayan, terzicilik ile uğraşan fakir bir alimdi. Endülüs’te yaşar ve elbise dikerek maişetini elde ederdi. Birgün hacca gitmeye niyet etti ve hacca gitti. Gerisini kendisi...

1

RAHMETTEN DOYASIYA İSTİFADE ETMEK

                Bismillahirrahmanirrahîm                 Allah’a hamd, Rasulüne salat, cümle Müslümanlara ise selam olsun.                 Aziz kardeşlerim malumunuz ayların en hayırlısı, en faziletlisi gelip çattı. Bu rahmet ayını çoğu zaman gaflet içerisinde karşılıyor ve beklediğimiz o...

2

Bir Yudum Menkîbe -1-

İCMÂNIN DİNDE DELİL OLMASININ BEYANI[1]                 Beyhaki, kendi senedi ile Müzeni’den veya Rebi’den nakletti ki; Müzeni veya Rebi’ dedi ki:                 “Biz, birgün İmam Şafii’nin yanında iken cübbesi, sarığı ve yünden izarı olan ve...