TEVHİD Mİ ? YOKSA TEDMİR Mİ ?

Hamd alemlerin rabbi olan Allah’a, salat ve selam onun kulu ve peygamberine (s.a.s) olsun.

Hiç şüphesiz İslam tarihi boyunca Müslümanlar bir çok zorlu imtihandan geçmiştir. Bu zorlu imtihanların bir kısmı dış etkenlerden, bir kısmı da Müslümanların sebebi ile ortaya çıkmıştır.

Ben bu yazımda kafirlerin Müslümanlara saldırması gibi dış etkenlerden dolayı ortaya çıkan zorlu imtihanlardan değil de Müslümanların bizatihi kendilerinin sebep olduğu imtihanlardan bahsedeceğim.

Özellikle son 10 yıldır bazı İslami camialar tevhid daveti adı altında davet yapmaya başladılar. Farklı illerde açtıkları mescitler ve sosyal medyada yayınladıkları yazı ve videolar ile davetlerini sürdürmeye devam ettiler.

Buraya kadar bir sıkıntı yoktur. Çünkü tevhid daveti, tebliğ edilmesi gereken ve her yerde haykırılması gereken en ilk ve en önemli şeydir.

Bu konuda bu daveti yapan kardeşlerimizin samimiyetlerinden de bir kuşkumuz yok ve bu konuda onları takdir ediyoruz.

Yalnız gel gelelim tevhid adı altında başladıkları bu davet Müslümanların kendisine muhtaç olduğu tevhidi sağlayabildi mi? Yoksa tevhid daveti, tedmire mi yani yıkıma mı dönüştü?

Cevabı üzülerek söylemem gerekirse tevhid daveti tedmire yani yıkıma bunun sonucunda da parçalanmışlığa ve en sonunda işin daha tehlikeli konumunda olan tekfire dönüştü.

Müslüman gençliğin, alimlerimizin asırlardır ihtilaf ettiği akidenin en uç meselelerinden olan tekfir ile meşgul olması, her kesimin kendisini haklı görüp karşı tarafa tavır alması, koltuk ve hocalık sevdası ile fitneye düşmeleri sonucunda tevhid dinini aramaya ve hak yolda yürümeye çalışan gençlerin umutları da bir nevi suya düşmüş oldu.

TEKFİR, bir kanser gibi müslümanların tek vücut olmasını sağlayan en önemli değerli şeyi yani TEVHİD davetini malesef TEDMİR’E dönüştürdü.

İşte burada özellikle kürsü sahibi hocalara çok iş düşüyor. İhtilaflı meseleleri sosyal medyada cihad eder gibi yayınlamak ve karşı tarafa cevap vermek yerine özelde ilim ehli ve ilim talebeleri ile bu meseleleri görüşüp halletmeleri hem kendileri hemde kendilerini takip eden gençler için daha hayırlı olacağını düşünüyorum. Aksi takdirde İslami davet anlamında yıkım ve parçalanmamız derinleşerek devam edecek ve bir çığ gibi büyüyecektir.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir